Disclaimer / Impressum 

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van XOOC, zoals deze beschikbaar is gesteld door XOOC. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website in gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XOOC is het niet toegestaan tekst-, foto- en filmmateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij XOOC.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met XOOC te mogen claimen of te veronderstellen.

XOOC streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanning de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/ of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder de enige voorafgaande mededeling. XOOC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat, waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van XOOC op deze pagina.

Impressum

Facetlaan 23, 2665 NR Bleiswijk. Telefoon 079-5002527 Mobiel 06-36572452 Email: info@xooc.nl. Verantwoordelijke F. Weijler  en S. Duarte Kvk-nummer 72204273, btw-nummer NL1859028549B01, bank; ABNA 0250 5227 21 BIC: ABNANL2A

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn